Ekonomiski aktīvās lauku saimniecības

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
ISA-2023
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
05.12.2023 18.09.2023-15.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
reizi 3 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
20000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde