2020. gada 24. septembra seminārs "Teritoriālā statistika un tās izmantošanas iespējas"

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 702. telpā (Aeris)

Moderators Juris Paiders. 

Semināra video ieraksti

Laiks

Programmas punkts

Prezentētājs, pārstāvētā institūcija

10.00–10.20

Ierašanās

Reģistrēšanās, kafija

 

10.20–10.30

Semināra atklāšana

 

10.30–11.00

Blīvi apdzīvotas teritorijas, ciemi, pilsētu apkaimes. Kā tās tiek veidotas un kādi dati par tām ir pieejami

Dāvis Kļaviņš, CSP

11.00–11.20

Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte

Statistika un rīks, kas ļauj izvērtēt iedzīvotāju kustību, uzņēmumu un cilvēku radīto pievienoto vērtību dažādās teritorijās

Uldis Ainārs, CSP

11.20–11.40

Ieskats teritoriālās statistikas sagatavošanā

Kādi pieņēmumi izmantoti un kā modelēta faktiskās darba vietas teritorija

Mārtiņš Liberts, CSP

11.40– 12.00

 

 

Jānis Turlajs,

“Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

12.00–13.00

Pusdienas

 

13.00–13.30

 

 

Sergejs Gubins, Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs (BICEPS)

13.30–14.00

 

 

Zane Matveja, CSP

14.00–14.30

 

 

Zaiga Krišjāne, Latvijas Universitāte

14.30–15.00

Kafijas pauze

 

15.00–

 

 

Administratīvo teritoriju iedzīvotāju skaits un dinamika pa dažādām vecuma grupām

Jānis Upenieks, Latvijas Universitāte, LPS

 –16.00

 

 

Jurijs Kondratenko, SIA ‘Grupa 93’

16.00

Neformālās pārrunas

 


 

2018. gada 22. maijā seminārs "Teritoriālā statistika un tās izmantošanas iespējas"

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 702. telpā (Aeris)

Moderators Juris Paiders.

Semināra video ieraksti

Laiks

Programmas punkts

Prezentētājs, pārstāvētā institūcija

10.00–10.20

Reģistrācija

 

10.20–10.30

Semināra atklāšana

CSP pārstāvis

10.30–11.15

 

 

  • CSP 2017. gadā veiktā apsekojuma par dzīves kvalitāti astoņās lielajās pilsētās galvenie rezultāti
  • Pilsētu salīdzinājums
  • Diskusija par rezultātu izmantošanu, nākamajos apsekojumos iekļaujamiem rādītājiem

Uldis Ainārs, CSP

11.15–11.30

 

 

  • Informatīva prezentācija, kā atrast datus CSP un Eurostat datubāzē. Sniegti piemēri par statistiku, kas ļauj salīdzināt pilsētas.

Olga Pritula, CSP

11.30–12.00

 

 

  • Apskatīta CSP piedāvātā statistika par teritorijām, kas ir mazākas par pilsētām vai pagastiem
  • Diskusija par potenciālo statistikas izmantošanu un vēlamajiem rādītājiem
  • Diskusija par teritoriālās statistikas lietotāju vajadzībām

Dāvis Kļaviņš, CSP

12.00–13.00

Pusdienu pārtraukums

 

13.00–13.30

 

 

Elvijs Siliņš, CSP

13.30–14.00

 

 

  • Kāda un kādā detalizācijā tiks iegūta teritoriālā statistika 2021. gada tautas skaitīšanā

Baiba Zukula, CSP

14.00–14.30

 

 

Austris Galindoms, Ventspils dome

14.30–15.00

 

 

Māris Bērziņš, Latvijas Universitāte

15.00–15.30

Pārtraukums

 

15.30–16.00

Migrācijas plūsmu vizualizācijas rīks

Uldis Ainārs, CSP

Diskusija

Diskusija par teritoriālās statistikas nepieciešamību

Tēmas: prioritārie rādītāji, savstarpējā sadarbība – dalīšanās ar datiem, teritoriju robežas, atbalsts.

 

 

16.00

Noslēgums

 


2017. gada 3. un 4. aprīļa semināra "Telpiskās un citas eksperimentālās statistikas jaunākās metodes" prezentācijas un ieraksts

Aim General introduction to currently available small area estimations and other experimental statistics based on symbiosis of survey and administrative data. The seminar also aims to discuss future research methods and facilitate use of experimental statistics for public policy analysis and decision making.

Moderated by Pauls Raudseps.

April 3, Advanced Methods for Small Area Estimation
Public Policy Analysis Session. Working language: English

3.aprīļa video ieraksts (video recording of the 3rd April) 

April 3

13.00–13.10

Welcome addresses by the World Bank and the Central Statistical Bureau of Latvia

João Pedro Azevedo, World Bank

Mrs. Aija Žīgure, President, Central Statistical Bureau of Latvia

13.10–14.30

 

João Pedro Azevedo, World Bank

14.30–15.00

Mārtiņš Liberts, Central Statistical Bureau

15.30–16.20

Anna Zasova, researcher, BICEPS (Baltic International Centre for Economic Policy Studies)

16.20–16.30

Uldis Ainārs, Central Statistical Bureau

16.30–17.00

Discussion

Use of experimental statistics for evidence based policy

New data sources for spatial and other experimental statistics

 

Aprlil 4

 

13.00–14.30

William Hutchins Seitz, World Bank

15.00–17.00

Dāvis Kļaviņš, Central Statistical Bureau