Lauksaimniecība
Lauksaimniecības skaitīšanas plakāts

17. decembrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) tiešsaistes seminārā iepazīstināja datu lietotājus ar 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas (LS 2020) provizoriskajiem rezultātiem.

“Izsakām lielu pateicību sadarbības partneriem par atbalstu 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas organizācijā un veikšanā, jo īpaši Zemkopības ministrijai un tās padotības iestādēm Lauku atbalsta dienestam un Lauksaimniecības datu centram – administratīvo reģistru turētājiem. Izmantojot reģistrus, varējām nodrošināt 64 % no skaitīšanā nepieciešamajiem rādītājiem par tām lauku saimniecībām, par kurām ir pieejama informācija šajos reģistros,” norāda CSP priekšniece Aija Žīgure.

CSP arī izsaka īpašu pateicību nevalstiskajām organizācijām par darbu LS 2020 starpinstitucionālajā darba grupā un informatīvo atbalstu Covid-19 apstākļos, izvietotojot to tīmekļa vietnēs informāciju par lauksaimniecības skaitīšanu.

Seminārā piedalījās kopā 34 pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, Valsts Augu aizsardzības dienesta, Latvija Lauku konsultāciju un izglītības centra, Valsts Agroresursu un ekonomikas institūta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji no Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes un biedrības “Zemnieku Saeima”.

CSP turpina darbu pie 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultātu apkopošanas un izplatīšanas. Galīgos rezultātus paredzēts publicēt oficiālas statistikas portālā 2022. gada 31. martā.

Plašāka informācija par 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskajiem rezultātiem valstī kopumā, reģionos un novados ir pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā Nozares / Lauksaimniecība

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
e-pasts:media@csp.gov.lv
tālr.: 67366621, 27880666