Advanced search
    Clear filters
    Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu saņemot. No kreisās: EM valsts sekretārs Edmunds Valantis, CSP priekšniece Aija Žīgure, ekonomikas ministrs Viktors Valainis
     First look at the video greeting.
    Ilustratīvs attēls par dalību aptaujās