Responsible authority
Central Statistical Bureau
Status
International
Abbreviation
COFOG
Purpose of introduction

Nodrošināt vienotu valdības izdevumu sistematizēšanu un apkopošanu, kā arī valdības izdevumu salīdzināmību valstu starpā (funkciju griezumā).

Classification object

Valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Area of application
  • ministrijas un citas centrālās valsts iestādes;
  • to padotībā esošās budžeta finansētas institūcijas;
  • pašvaldību budžeta finansētas institūcijas.
Author

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļa

Planned update or revision

Tiek plānota sakara ar Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED 2011) piemērošanu sociālās statistikas datu apkopošanai pa izglītības līmeņiem.

Coding system, code length, number of levels

Decimāli hierarhiskā

 

Code length 4 characters

Līmeņu skaits

3

Līmeņu apraksts

1. līmenis –  10 nodaļas
2. līmenis –  69 grupas
3. līmenis – 109 klases

Jūlija Borisova

Expert
Julija.Borisova [at] csp.gov.lv