Responsible authority
Centre for Disease Prevention and Control
Status
International
Abbreviation
SSK-10
Purpose of introduction

Starptautiski salīdzināmas statistikas iegūšana veselības un veselības aprūpes jomā.

Classification object

Slimības un veselības problēmas.

Area of application
  • statistisko datu apkopošana un analīze;
  • datubāzu un reģistru uzturēšana;
  • medicīnisko dokumentu lietvedība.
Author

Pasaules Veselības organizācija

Planned update or revision

Tiks plānota sakarā ar pāreju no SSK-10 uz SSK-11.

Coding system, code length, number of levels


Kodēšanas sistēma decimāli hierarhiskā
Koda garums  4 zīmes
Līmeņu skaits 3

Līmeņu apraksts

1. līmenis –       22 nodaļas
2. līmenis –   2056 pamatrādītāji ar trīszīmju kodiem
3. līmenis – 10192 pamatrādītāju paplašinājumi ar četrzīmju kodiem