Responsible authority
Centre for Disease Prevention and Control
Status
European Union
Abbreviation
IDB
Purpose of introduction
  • salīdzināmas informācijas iegūšana par traumām, kas iegūtas ārēju cēloņu un apstākļu rezultātā;
  • vienotās ES Traumu un ievainojumu reģistra datubāzes (EU-IDB) uzturēšana;
  • traumu profilakses pasākumu un traumatisma samazināšanas stratēģijas izstrāde.
Classification object

Visa veida akūtas traumas, ievainojumi, nelaimes gadījumi un saindēšanās.

Area of application
  • ārstniecības iestādes;
  • institūcijas, kas nodarbojas ar traumu profilakses pasākumu izstrādi;
  • valsts un pašvaldības institūcijas – veselības aprūpes resursu plānošanai;
  • sociālās apdrošināšanas institūcijas;
  • darba resursu un darba aizsardzības dienesti.
Author

EuroSafe - Eiropas Asociācija ievainojumu novēršanai un drošības veicināšanai (Nīderlande)

Planned update or revision

Netiek plānota. 2017. gadā ieviestas izmaiņas atbilstoši aktuālākajai Eiropas Ievainojumu datubāzes (IDB) kodēšanas rokasgrāmatas versijai (IDB 1.4 versija, 2016. gads).

Coding system, code length, number of levels

Decimāli hierarhiskā

 

Code length 8 characters

Līmeņu skaits

4

Līmeņu apraksts

1. līmenis –     30 nodaļas
2. līmenis –   294 pirmā līmeņa kodi
3. līmenis –   852 otrā līmeņa kodi
4. līmenis – 1102 trešā līmeņa kodi

Hierarhijas apraksts

Koda garums var būt no 1 līdz 8 zīmēm.