Responsible authority
Centre for Disease Prevention and Control
Status
European Union
Abbreviation
IDB
Ieviešanas mērķis
  • salīdzināmas informācijas iegūšana par traumām, kas iegūtas ārēju cēloņu un apstākļu rezultātā;
  • vienotās ES Traumu un ievainojumu reģistra datubāzes (EU-IDB) uzturēšana;
  • traumu profilakses pasākumu un traumatisma samazināšanas stratēģijas izstrāde.
Klasificēšanas objekts

Visa veida akūtas traumas, ievainojumi, nelaimes gadījumi un saindēšanās.

Lietošanas joma
  • ārstniecības iestādes;
  • institūcijas, kas nodarbojas ar traumu profilakses pasākumu izstrādi;
  • valsts un pašvaldības institūcijas – veselības aprūpes resursu plānošanai;
  • sociālās apdrošināšanas institūcijas;
  • darba resursu un darba aizsardzības dienesti.
Izstrādātājs

EuroSafe - Eiropas Asociācija ievainojumu novēršanai un drošības veicināšanai (Nīderlande)

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

Netiek plānota. 2017. gadā ieviestas izmaiņas atbilstoši aktuālākajai Eiropas Ievainojumu datubāzes (IDB) kodēšanas rokasgrāmatas versijai (IDB 1.4 versija, 2016. gads).

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Decimāli hierarhiskā

 

Code length 8 characters

Līmeņu skaits

4

Līmeņu apraksts

1. līmenis –     30 nodaļas
2. līmenis –   294 pirmā līmeņa kodi
3. līmenis –   852 otrā līmeņa kodi
4. līmenis – 1102 trešā līmeņa kodi

Hierarhijas apraksts

Koda garums var būt no 1 līdz 8 zīmēm.