Responsible authority
Ministry of Education and Science
Status
International
Abbreviation
ISCED-2011
Purpose of introduction

Nodrošināt starptautiskajai praksei atbilstošu statistikas datu salīdzināmību izglītības jomā.

Classification object

Izglītības programmas, izglītības pakāpes.

Area of application
  • izglītības iestāžu darbība izglītības programmu īstenošanā;
  • izglītības programmu reģistrs;
  • izglītības statistika.
Author

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)

Planned update or revision

Netiek plānota.

Coding system, code length, number of levels

Hierarhiskā

 

Code length 3 characters

Līmeņu skaits

3

Līmeņu apraksts

1. līmenis –    9 izglītības līmeņi
2. līmenis – 20/22 kategorijas (ISCED-P/ISCED-A)
3. līmenis – 59/32 apakškategorijas (ISCED-P/ISCED-A)

Hierarhijas apraksts

3 ciparu kodi tiek izmantoti gan attiecībā uz izglītības programmām (ISCED-P), gan attiecībā uz izglītības pakāpēm (ISCED-A).