Atbildīgā iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ISCED-2011
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiskajai praksei atbilstošu statistikas datu salīdzināmību izglītības jomā.

Klasificēšanas objekts

Izglītības programmas, izglītības pakāpes.

Lietošanas joma
  • izglītības iestāžu darbība izglītības programmu īstenošanā;
  • izglītības programmu reģistrs;
  • izglītības statistika.
Izstrādātājs

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

Netiek plānota.

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –    9 izglītības līmeņi
2. līmenis – 20/22 kategorijas (ISCED-P/ISCED-A)
3. līmenis – 59/32 apakškategorijas (ISCED-P/ISCED-A)

Hierarhijas apraksts
3 ciparu kodi tiek izmantoti gan attiecībā uz izglītības programmām (ISCED-P), gan attiecībā uz izglītības pakāpēm (ISCED-A).

Dainis Papāns

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta juriskonsults
Dainis.Papans [at] izm.gov.lv