Responsible authority
Ministry of Finance
Status
National
Abbreviation
Budžetu finansēšanas klasifikācija
Purpose of introduction

Noteikt darījumu neto vērtību dalījumā pa finanšu instrumentu veidiem, kas neietver finanšu instrumenta valūtas kursa svārstības, cenu izmaiņas un pārvērtēšanu.

Classification object

Finanšu darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām.

Area of application

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanai, uzskaitei un pārskatu sagatavošanai.  

Author

Finanšu ministrija

Planned update or revision

Netiek plānota.

Coding system, code length, number of levels

Hierarhiskā

 

Code length 10 characters

Hierarhijas apraksts

Klasifikācijā koda F000000000 zīmes nosaka šādus rādītājus:
otrā zīme – darījumu iedalījumu finanšu instrumentu kategorijās;
trešā zīme – apakškategoriju iedalījumu;
ceturtā zīme – termiņa iedalījumu darīju­miem atbilstoši aktīvu un saistību sākotnējiem termiņiem;
piektā zīme – konkrēto aktīvu vai saistību piederību bilances aktīva vai pasīva pusei;
sestā zīme – finanšu aktīvu un saistību iedalījumu atbilstoši procentu likmju veidiem;
septītā zīme – finanšu aktīvu un saistību iedalījumu atbilstoši valūtu dalījumam;
astotā zīme – darījumu rezultātu;
devītā zīme – līdzdalību komersantu kapitālā;
desmitā zīme – naudas līdzekļu iedalījumu atkarībā no resursu veida.