Responsible authority
Central Statistical Bureau
Status
International
Abbreviation
COPNI
Purpose of introduction

Mājsaimniecību apkalpojošo bezpeļņas organizāciju noteikto darījumu izdevumu klasificēšana

Classification object

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.

Area of application
  • statistikas apkopošana nacionālo kontu sistēmas NKS2008 ietvaros;
  • starptautisko salīdzinājumu programmas prasību nodrošināšana.
Author

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisija

Planned update or revision

Tiek plānota saistībā ar ANO COICOP 2018 ieviešanu.

Coding system, code length, number of levels

Decimāli hierarhiskā

 

Code length 4 characters

Līmeņu skaits

3

Līmeņu apraksts

1. līmenis –  9 nodaļas
2. līmenis – 26 grupas
3. līmenis – 30 klases

Inese Medne

Deputy Department Director
Inese.Medne [at] csp.gov.lv