Responsible authority
Ministry of Education and Science
Status
National
Abbreviation
Latvijas izglītības klasifikācija
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt atbilstību UNESCO Izglītības un mācību nozaru klasifikācijas un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas standartiem.

Klasificēšanas objekts

Izglītības pakāpes, izglītības programmu veidi un mācību nozares.

Lietošanas joma
  • Izglītības programmu licencēšana;
  • izglītības programmu reģistrs;
  • izglītības statistika;
  • pieaugušo izglītība.
Izstrādātājs

Izglītības un zinātnes ministrija

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

2020. gadā ir paredzēta klasifikācijas terminoloģijas precizēšana, tiks ietverti jauni un precizēti esošie izglītības programmu veidi.

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Hierarhiskā

Koda garums 8 zīmes

Līmeņu skaits

6

Līmeņu apraksts

1. līmenis  –   6 izglītības pakāpes
2. līmenis  –  31 izglītības programmu veids
3. līmenis  –  10 izglītības tematiskās grupas
4. līmenis  –  25 izglītības tematiskās jomas
5. līmenis  –  92 izglītības programmu grupas
6. līmenis  –  11 izglītības programmu īpašie veidi
                        3 mācību valodas
                        4 izglītības ieguves formas

 

Hierarhijas apraksts

6. līmeni var lietot papildus izglītības programmu licencēšanā un izglītības programmu reģistra veidošanā.

Papildinformācija

UNESCO Izglītības un mācību nozaru klasifikācijas (ISCED-F) un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) adaptācija