Atbildīgā iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt atbilstību UNESCO Izglītības un mācību nozaru klasifikācijas un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas standartiem.

Klasificēšanas objekts

Izglītības pakāpes, izglītības programmu grupas un veidi, izglītības tematiskās grupas un jomas.

Lietošanas joma
  • Izglītības programmu licencēšana;
  • izglītības programmu reģistrs;
  • izglītības statistika;
  • izglītības kvalitātes monitorings.
Izstrādātājs

Izglītības un zinātnes ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Ņemot vērā grozījumus Augstskolu likumā un Profesionālās izglītības likumā, 2023. gadā tiek plānots veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 322 “Par Latvijas izglītības klasifikāciju”, lai nodrošinātu ietvarstruktūras atbilstību likumos noteiktajam un starptautiskajai klasifikācijai ISCED-F 2013.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 8 zīmes
Līmeņu skaits – 6

Līmeņu apraksts
1. līmenis  –   6 izglītības pakāpes
2. līmenis  –  33 izglītības programmu veidi
3. līmenis  –  10 izglītības tematiskās grupas
4. līmenis  –  26 izglītības tematiskās jomas
5. līmenis  –  93 izglītības programmu grupas
6. līmenis  –  10 izglītības programmu īpašie veidi
                        3 mācību valodas
                        4 izglītības ieguves formas

Hierarhijas apraksts
6. līmeni var lietot papildus izglītības programmu licencēšanā un izglītības programmu reģistra veidošanā.

Papildinformācija
UNESCO Izglītības un mācību nozaru klasifikācijas (ISCED-F) un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) adaptācija

Inta Šusta

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte
inta.susta [at] izm.gov.lv