Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Baltijas Informācijas Tehnoloģijas' SIA
Pasūtītājs
Centrālā statistikas pārvalde
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi