Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'BITE Latvija' SIA
Pasūtītājs
Centrālā statistikas pārvalde
Līguma termiņš
Laika periods
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi