Ekonomiski aktīvās lauku saimniecības
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
LS-2020
Gads
2020
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.10.2020 15.04.2020 - 22.12.2020
Datu vākšanas periodiskums
reizi desmit gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
75000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80008811