Privātās mājsaimniecības un Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir 15-89 gadus veci

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-DSA (2024)
Gads
2024
Pārskata periods
Nedēļa
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
08.01.2024-05.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
Nepārtraukti
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nodarbinātības statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
7540

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366886