Uzņēmumi ar strādājošo skaitu 10 un vairāk, kuru pamatdarbība ir klasificēta šādās NACE 2.red. sadaļās C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N un grupā 95.1. un kuri sagatavo konsolidēto gada pārskatu par visiem konsolidācijā iekļaujamiem Latvijas uzņēmumiem.

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-IKT un e-komercija konsolidētais
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
16.02.2024
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Informācijas sabiedrības procesu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3100

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098