Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. 52.22 klasē

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-ostas
Gads
2024
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2024 15.03.2024 15.04.2024 15.05.2024 15.06.2024 15.07.2024 15.08.2024 15.09.2024 15.10.2024 15.11.2024 15.12.2024 15.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366681