Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītās kautuves

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
11-iepirkums
Gads
2024
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
12.02.2024 12.03.2024 12.04.2024 12.05.2024 12.06.2024 12.07.2024 12.08.2024 12.09.2024 12.10.2024 12.11.2024 12.12.2024 12.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika Lauksaimniecības statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
15

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098