LDC atzītie piena pircēji, kuri iepērk no ražotājiem svaigpienu un to pārdod, pārstrādā vai eksportē

Statistikas iestāde
Lauksaimniecības datu centrs
Gads
2024
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.02.2024 10.03.2024 10.04.2024 10.05.2024 10.06.2024 10.07.2024 10.08.2024 10.09.2024 10.10.2024 10.11.2024 10.12.2024 10.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
Mēnesis
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
63–68

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

01.11.2011. MK noteikumi Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Lauksaimniecības datu centrs

+371 67095057