Visas valsts, pašvaldību un privātās ārstniecības iestādes, kuras veic tiespsihiatriskās ekspertīzes, neatkarīgi no nodarbināto skaita

Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2024
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Veselības aprūpes statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
5

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

27.11.2018. MK noteikumi Nr. 720 ''Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā''
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centrs

+371 67387660