Dabasgāzes tirgotāji, pārvaldes, sadales, uzglabāšanas operatori

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-GC
Gads
2024
Pārskata periods
Pusgads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
02.09.2024 02.03.2025
Datu vākšanas periodiskums
divas reizes gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
12

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366744