Aktīvās lauku saimniecības ar kukurūzas, burkānu, biešu sējumu, kartupeļu, ābeļu, bumbieru, ķiršu, aveņu, plūmju, kāpostu, sīpolu, zemeņu stādījumu platībām

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-pesticīdi
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
20.12.2024
Datu vākšanas periodiskums
reizi 5 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
4000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366981