Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrētas profesionālas izglītības iestādes

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-PROF
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.10.2024
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
53

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098