Atbildīgā iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ISCED-F 2013
Ieviešanas mērķis

Precizēt un detalizēt Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED), nosakot mācību nozares, kurās tiek realizētas izglītības programmas. 

Klasificēšanas objekts

Izglītības programmas. 

Lietošanas joma
  • izglītības statistika;
  • izglītības programmu reģistrs;
  • pieaugušo izglītība
Izstrādātājs

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 4 zīmes
Līmeņu skaits – 3

Līmeņu apraksts
1. līmenis – 11 plašas izglītības tematiskās grupas
2. līmenis – 29 šauras izglītības tematiskās jomas
3. līmenis – ~80 detalizētas izglītības programmu grupas

Inta Šusta

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte
inta.susta [at] izm.gov.lv