Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NST 2007
Ieviešanas mērķis

Datu salīdzināmības nodrošināšana par pārvadāto preču veidiem ar dažādiem transporta veidiem un citām ES dalībvalstīm.

Klasificēšanas objekts

Pārvadāto preču veidi.

Lietošanas joma

Statistisko datu apkopošana grupējuma pēc pārvadāto preču veidiem.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma - decimāli hierarhiskā
Koda garums - 3 zīmes
Līmeņu skaits - 2

Līmeņu apraksts
1. līmenis – 20 nodaļas
2. līmenis – 81 grupa

Dita Zemīte

daļas vadītājs
Dita.Zemite [at] csp.gov.lv