Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
SITC 4. red.
Ieviešanas mērķis

Starptautisko ārējās tirdzniecības statistikas datu analīze.

Klasificēšanas objekts

Preces.

Lietošanas joma

Preču imports un eksports.

Izstrādātājs

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Līmeņu skaits
5

Līmeņu apraksts
1. līmenis –   10 nodaļas
2. līmenis –   67 apakšnodaļas
3. līmenis –  262 grupas
4. līmenis – 1023 apakšgrupas
5. līmenis – 2970 pamatklases

Ieva Jansone

daļas vadītāja vietnieks
Ieva.Jansone [at] csp.gov.lv