Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Tautību klasifikators
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu iedzīvotāju tautības kodēšanu Latvijas Republikā.

Klasificēšanas objekts

Fiziskās personas tautība.

Lietošanas joma
  • valsts informācijas sistēmas;
  • iedzīvotāju statistikas apkopošana.
Izstrādātājs

Centrālā statistikas pārvalde

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

Tiek veikta pēc nepieciešamības, bet ne biežāk kā reizi gadā līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Kodēšanas sistēma
Vienlīmeņa

Koda garums 3 zīmes

Līmeņu skaits
1

Līmeņu apraksts
1. līmenis – 202 tautības

Sigita Šulca

departamenta direktora vietnieks
Sigita.Sulca [at] csb.gov.lv