Mēnešalga:
1215 līdz 1430 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!


Piedāvātais amats

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta 

Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas

eksperts/-e

(ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi:

 • vadīt projektus reģionālās, lauku un pilsētu statistikas jomās;
 • sagatavot un nosūtīt Eurostat projektu novērtējumus (ziņojumus);
 • koordinēt projektu uzdevumu izpildi ar projektā iesaistītajām institūcijām;
 • piedalīties Eurostat Reģionālās statistikas darba grupas darbā;
 • organizēt seminārus un sniegt konsultācijas par amata pienākumos iekļautajiem jautājumiem.

Mūsu prasības:

 • augstākā izglītība;
 • darba pieredze projektu vadībā;
 • zināšanas par tiesību aktu izstrādi valsts pārvaldē tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • vēlama pieredze atzinumu, pozīciju un instrukciju sagatavošanā par citu Latvijas, Eiropas Savienības vai starptautisku institūciju izstrādātajiem ārējo normatīvo aktu projektiem;
 • zināšanas datu ieguves, apstrādes un analīzes metožu pielietošanā;
 • angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, Internet pārlūkprogrammas);
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

  Mēs piedāvājam:

  • uzsākot darbu, apmācības kompetenta mentora pavadībā;
  • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm;
  • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
  • apmaksātu papildatvaļinājumu (līdz 10 darba dienām), papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
  • prēmiju, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā;
  • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
  • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku, darba vietu Rīgas centrā vai iespēju daļu darba laika strādāt attālināti.

   Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

   EUR 1215.00 līdz EUR 1430.00 (atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un kvalifikācijas).

   Iesniedzamie dokumenti

   • Motivācijas vēstule,
   • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

   Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv. Konsultācijas pa tālruni 67366822.

   Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

   Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

   1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

   2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1010;

   3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

   4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

   Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

   Pretendentiem jāpiesakās līdz