Katram respondentam, kurš ir iekļauts Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumos, gada beigās tiek izsūtīta informatīva vēstule par to, ka nākamajā gadā tam būs jāiesniedz CSP statistikas veidlapas. Informatīvā vēstule tiek nosūtīta uz respondenta e-pasta adresi (ja CSP tā ir zināma) ar CSP priekšnieka elektronisko parakstu, vai papīra formātā uz pasta adresi (ja e-pasta adrese nav zināma).

Manas veidlapas – ievadot respondenta nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, var apskatīt, kādas veidlapas un kādos termiņos uzņēmumam jāiesniedz prasītā informācija. Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu edv@csb.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 80000098.

Gada laikā respondents var tikt iekļauts vēl kādā apsekojumā, par ko CSP informē atsevišķi.

Ja uzņēmums ir iekļauts CSP apsekojamo uzņēmumu lokā, respondentam ir pienākums noteiktā termiņā un pilnā apjomā sagatavot un iesniegt CSP pieprasītās veidlapas. To nosaka Statistikas likuma 14. pants.

Par noteiktās statistiskās informācijas sagatavošanas kārtības neievērošanu, par šīs informācijas savlaicīgu nesniegšanu vai atteikšanos to sniegt fiziskās personas vai komersanta vai citas iestādes amatpersonas var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot Administratīvā procesa likumu. 

Veidlapu iesniegšanai CSP aicina izmantot elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmu e.csb.gov.lv. Ja kādu iemeslu dēļ Jūs nevarat iesniegt pārskatu elektroniski, par veidlapas aizpildīšanu varat sazināties ar atbildīgo statistiķi, kura kontaktinformācija ir atrodama mājaslapā Manas veidlapas, norādot nodokļu maksātāja kodu.

Veidlapas var nosūtīt arī pa pastu uz CSP adresi Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1301. Veidlapu paraugi atrodami CSP mājaslapas sadaļā Veidlapu katalogs.

Veidlapas var aizpildīt un iesniegt elektroniski EDV sistēmā (e.csb.gov.lv), ievadot lietotājvārdu un paroli. Lai kļūtu par EDV sistēmas lietotāju, jāaizpilda reģistrēšanās pieteikums.

Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu edv@csb.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 80000098.

Atbildīgā statistiķa kontaktinformācija ir atrodama mājaslapā Manas veidlapas, norādot uzņēmuma nodokļu maksātāja kodu.
Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu edv@csb.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 80000098.

Atbildīgā statistiķa kontaktinformācija ir atrodama vietnē Manas veidlapas, norādot uzņēmuma nodokļu maksātāja kodu. Ja veidlapu sniedzat elektroniski, titullapas sākumā ir atbildīgā statistiķa kontaktinformācija. Atsevišķām veidlapām ir pievienoti norādījumi pārskatu aizpildīšanai. 

Sadaļā Aptaujas un apsekojumi / Veidlapu katalogs.

Lai iespējami mazinātu uzņēmumu slodzi statistikas datu iesniegšanā, CSP katru gadu katram statistikas pārskatam veic uz individuāliem kritērijiem balstītu uzņēmumu izlasi atkarībā no uzņēmuma saimnieciskās darbības veida un iegūstamās informācijas detalizācijas pakāpes. Izlases veido, ņemot vērā vienu vai vairākus kritērijus, piemēram nodarbināto skaits; gada apgrozījums un/vai bilances vērtība; saimnieciskās darbības veids jeb nozare; teritoriālais/reģionālais sadalījums u.c. Informāciju par konkrētā apsekojuma izlases kritērijiem Jūs varat pieprasīt rakstot uz e-pasta adresi: edv@csb.gov.lv

Vispirms tiek saņemts datu pieprasījums no lēmējiem, starptautiskajām institūcijām, finansistiem un ekonomistiem, uzņēmējiem vai pētniekiem, taču jaunus datus apkopojam tikai tad, ja iniciatīva par to nepieciešamību ir apstiprināta ar likumu, regulu, direktīvu vai starptautisku vienošanos. Veicot datu pieejamības izpēti, pārbaudām, vai valstī reģistros un informācijas sistēmās jau ir pieejami šādi dati atbilstošā kvalitātē. Dati, kurus nevaram iegūt no administratīvajiem datu avotiem, vācam no uzņēmumiem. Izvēlamies tādu pētīšanas metodi, lai ar iespējami mazāku respondentu skaitu iegūtu pietiekami kvalitatīvu statistiku. Ja iespējams, nevācam datus no atsevišķām uzņēmumu kategorijām (mazie uzņēmumi u.tml.) vai nozarēm, vācam datus retāk vai mazākā apjomā. 
 

Skatīt infografiku