Atbildīgā iestāde
Labklājības ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājumus
Profesiju klasifikators
Atbildīgā iestāde
Valsts ieņēmumu dienests
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājumus
CN 2021
Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Nacionālā
Saīsinājumus
Tautību klasifikators
Atbildīgā iestāde
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājumus
Atkritumu saraksts
Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājumus
Budžetu finansēšanas klasifikācija