Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NACE 2. red.
Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
  • valsts informācijas sistēmu uzturēšana.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Pašlaik notiek darbs pie jaunās NACE 2.1 red. versijas izveidošanas
NACE 2.1 red. izstrādes turpmākie soļi ir šādi:

  • NACE 2.1 red. paskaidrojošo piezīmju izstrāde un pilnveidošana (2022.gada oktobris - 2023.gada aprīlis);
  • NACE 2.1 red. paskaidrojošo piezīmju izstrādes pabeigšana (2023. gada aprīļa beigas);
  • NACE 2.1 red. kodu atbilstības tabulu izstrādes pabeigšana (2023. gada 2. ceturksnis);
  • NACE tiesību akta pieņemšana (2023. gada 4. ceturksnis).

Eiropas Komisija 2022. gada 10. oktobrī  apstiprināja NACE 2.1 red. struktūru kā regulas pielikuma projektu (informācija ir pieejama latviešu valodā, skat. zemāk sadaļā “NACE 2.1. red. struktūras projekts un galvenās izmaiņas”).

NACE 2.1 red. lietošana ir paredzēta no 01.01.2025.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma - decimāli hierarhiskā
Koda garums - 4 zīmes
Līmeņu skaits - 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  21 sadaļa
2. līmenis –  88 nodaļas
3. līmenis – 272 grupas
4. līmenis – 615 klases

Ieva Kurme

eksperts
Ieva.Kurme [at] csp.gov.lv

NACE 2.1. red. struktūras projekts un galvenās izmaiņas