Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NACE 2. red.
Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi.

Lietošanas joma
  • statistikas nodrošināšana;
  • valsts informācijas sistēmās apkopoto datu klasificēšana.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Pašlaik notiek darbs pie jaunās NACE 2.1 red. versijas izveidošanas. 
NACE 2.1 red. lietošana ir paredzēta no 01.01.2025.

Papildus informācija par NACE 2.1 red. ir atrodama šeit.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma - decimāli hierarhiskā
Koda garums - 4 zīmes
Līmeņu skaits - 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  21 sadaļa
2. līmenis –  88 nodaļas
3. līmenis – 272 grupas
4. līmenis – 615 klases

Ieva Kurme

eksperts
Ieva.Kurme [at] csp.gov.lv