Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
CPA 2.1. red.
Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt kopējo ES ietvarstruktūru statistikas datu vākšanai un apkopošanai par precēm (produktiem un pakalpojumiem);
  • salīdzināt statistikas datus par preču ražošanu, izplatīšanu, patēriņu, ārējo tirdzniecību valstu, ES un starptautiskajā līmenī;
  • veikt makroekonomisko analīzi, uzņēmumu komerciālās darbības rezultātu izpēti, tirgus izpēti.
Klasificēšanas objekts

Preces (produkti un pakalpojumi) pēc saimniecības nozarēm.

Lietošanas joma

Statistikas datu savākšana un apkopošana par precēm atbilstoši saimniecības nozarēm, nacionālo un reģionālo kontu sistēma, ielaides - izlaides tabulu analīze, citi datu pētījumi par precēm.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2022. gadā NACE pārskatīšanas projekta ietvaros tiek plānota arī CPA pārskatīšana.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sustēma – decimāli hierarhiskā
Koda garums – 6 zīmes
Līmeņu skaits – 6

Līmeņu apraksts
1. līmenis –    21 iedaļa
2. līmenis –    88 nodaļas
3. līmenis –  262 grupas
4. līmenis –  576 klases
5. līmenis – 1357 kategorijas
6. līmenis – 3218 apakškategorijas

Nadežda Orlova

vecākais referents
Nadezda.Orlova [at] csp.gov.lv