Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
CPA 2.1. red.
Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt kopējo ES ietvarstruktūru statistikas datu vākšanai, apkopošanai un publicēšanai;
  • salīdzināt statistikas datus par preču (produktu un pakalpojumu) ražošanu, izplatīšanu, patēriņu, ārējo tirdzniecību valstu, ES un starptautiskajā līmenī;
  • veikt makroekonomisko analīzi, uzņēmumu komerciālās darbības rezultātu izpēti, tirgus izpēti.
Klasificēšanas objekts

Preces (produkti un pakalpojumi) pēc saimniecības nozarēm.

Lietošanas joma

Statistikas datu savākšana un apkopošana par precēm atbilstoši saimniecības nozarēm.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

2022. gadā NACE pārskatīšanas projekta ietvaros tiek plānota arī CPA pārskatīšana.

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Decimāli hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

Līmeņu skaits

6

Līmeņu apraksts

1. līmenis –    21 iedaļa
2. līmenis –    88 nodaļas
3. līmenis –  262 grupas
4. līmenis –  576 klases
5. līmenis – 1357 kategorijas
6. līmenis – 3218 apakškategorijas

Nadežda Orlova

vecākais referents
Nadezda.Orlova [at] csp.gov.lv