Portreta attēls CSP priekšniecei Aija Žīgure

Aija Žīgure

priekšniece
Aija.Zigure [at] csp.gov.lv

Aija Žīgure ir Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) priekšniece kopš 1998. gada. Pirms priekšnieka pienākumu uzņemšanās A. Žīgure strādāja cenu un tirdzniecības statistikas, reģionālās statistikas, datu izplatīšanas jomās un ieņēma CSP priekšnieka vietnieces amatu, tādējādi nepārtraukti ieguldot savas profesionālās zināšanas Nacionālās statistikas sistēmas attīstībā.

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas A. Žīgures profesionālā darba prioritāte bijusi Latvijas oficiālās statistikas sagatavošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, kā arī ANO starptautiskajiem standartiem. Šobrīd A. Žīgure pārstāv CSP nacionālajās un starptautiskajās statistikas organizācijās, sniedzot savu ieguldījumu labākas un salīdzināmākas statistikas sagatavošanā.

A. Žīgures ieguldījums oficiālās statistikas jomā ir atzīts gan Latvijā, gan starptautiski. Viņai ir pasniegta Ministru kabineta balva par ilggadēju un profesionālu darbu, kā arī inovatīvu pieeju valsts statistikas sistēmas attīstībā. A. Žīgurei piešķirts arī Atzinības krusts par nopelniem valsts statistikas pārvaldes attīstībā, lielo personīgo ieguldījumu statistikas standartu un metodoloģijas izstrādāšanā, veicinot Latvijas statistikas sistēmas iekļaušanu Eiropas Statistikas sistēmā. Kopš 2020. gada Žīgures kundze ir Ievēlēta par LU goda biedri par lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes studiju kvalitātes nodrošināšanā un pētniecības attīstībā, un Latvijas statistikas 100 gadu jubilejas gadā pasniegts Latvijas Zinātņu akadēmijas Pateicības raksts.