Audita dalībnieku sapulce

No 20. līdz 24. februārim Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) notiek trešā Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) detalizētā ekspertīze jeb audits. Ekspertīzes mērķis ir novērtēt Latvijas oficiālās statistikas sistēmas atbilstību Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām.

Visu valstu statistikas iestādes un citas institūcijas, kuras ir atbildīgas par Eiropas statistikas nodrošināšanu, ir apņēmušās ievērot šo kopējo kvalitātes ietvaru. Audita laikā ekspertu komanda tiks iepazīstināta ar progresu un inovācijām, kuras veiktas Latvijas oficiālās statistikas sistēmā pēdējos gados.

“Neatkarīgu starptautisku ekspertu komanda izvērtē ne tikai CSP, bet arī iestāžu, kas atbild par Eiropas statistikas sagatavošanu, atbilstību vispārējām kvalitātes prasībām – 16 Eiropas Statistikas prakses kodeksa principiem,” norāda CSP priekšniece Aija Žīgure.

“Šī audita mērķis ir novērtēt Latvijas statistikas sistēmas atbilstību Eiropas Statistikas prakses kodeksam. Tā ietvaros mēs intervēsim dažādus datu lietotājus un iegūsim viņu vērtējumu par statistikas sistēmu un viedokli, kas tajā būtu uzlabojams. Mēs beigās sniegsim ieteikumus uzlabojumiem, lai oficiālā statistika Latvijā būtu vēl uzticamāka, neatkarīgāka un efektīvāka,” atzīmēja auditoru komandas vadītājs Marko Krištofs, bijušais Horvātijas statistikas biroja ģenerāldirektors.

Latvijā šāds audits ir noticis jau divas reizes – 2006. un 2014. gadā. Trešā pārbaude tiek veikta visu ES dalībvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu statistikas iestādēs, kā arī Eurostat no 2021. gada jūnija līdz 2023. gada jūnijam.

No kreisās:
Gorja Bartsch, auditors
Karin Blix, auditore
Marko Krištof, auditoru komandas vadītājs
Danièle Lamarque, auditore
Claudia Junker, Eurostat novērotāja

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: + 371 67366989, + 371 27880666