Licencētas aptiekas
Statistikas iestāde
Zāļu valsts aģentūra
Gads
2022
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.02.2022
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Veselības aprūpes statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
803

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

27.11.2018. MK noteikumi Nr.720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Zāļu valsts aģentūra

67078413