Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 157 rezultāti
  Ārstniecības iestādes, kuru aprūpē ir grūtnieces; kuras veic grūtniecības pārtraukšanu; kuras nodrošina kontracepciju
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus ārzemniekiem, neatkarīgi no...
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās stacionārās ārstniecības iestādes, kuras pamatdarbā strādā nemedicīniskais personāls, farmaceits un farmaceitu asistents, neatkarīgi no nodarbināto skaita
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ārstniecības iestādes, kuras sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ārstniecības iestādes, kuras veic tiespsihiatriskās ekspertīzes, neatkarīgi no nodarbināto skaita
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2023
  Novadu un valstspilsētu pašvaldību sociālie dienesti
  Statistikas iestāde
  Labklājības ministrija
  Gads
  2023
  Novadu un valstspilsētu pašvaldību sociālie dienesti
  Statistikas iestāde
  Labklājības ministrija
  Gads
  2023
  Atbilstoši 20.06.2017. MK noteikumu Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" prasībām pasūtītāju noslēgto pārtikas produktu piegādes līgumu skaits un summas
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Gads
  2023
  Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām pasūtītāju veikto iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Indekss
  1-PIL
  Gads
  2023
  Atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma prasībām veikto iepirkumu vai to rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Indekss
  3-ADJIL
  Gads
  2023
  Atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma prasībām veikto iepirkumu vai to rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Indekss
  4-ADJIL/SPSIL
  Gads
  2023
  Par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto iepirkumu rezultātā noslēgtajiem līgumiem
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Indekss
  2-SPSIL
  Gads
  2023
  Atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām publiskā partnera vai tā pārstāvja veikto iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas
  Statistikas iestāde
  Iepirkumu uzraudzības birojs
  Indekss
  5-PPPL
  Gads
  2023
  Pārvadātāji, kas sniedz regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem
  Statistikas iestāde
  Valsts SIA Autotransporta direkcija
  Gads
  2023
  Licencēti zāļu ražotāji
  Statistikas iestāde
  Zāļu valsts aģentūra
  Gads
  2023
  Licencētas aptiekas
  Statistikas iestāde
  Zāļu valsts aģentūra
  Gads
  2023
  Licencētas zāļu lieltirgotavas
  Statistikas iestāde
  Zāļu valsts aģentūra
  Gads
  2023

  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-S

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-darbs (īsā)
  Gads
  2023

  Uzņēmumi (pašvaldību iestādes)

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-darbs-pašvaldības
  Gads
  2023