Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
ATVK
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību kodēšanu.

Klasificēšanas objekts

Administratīvās teritorijas – republikas pilsētas, novadi;
novadu teritoriālā iedalījuma vienības – novadu pilsētas un novadu pagasti.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana sadalījumā pa administratīvajām teritorijām;
  • valsts informācijas sistēmu un reģistru uzturēšana.
Izstrādātājs

Centrālā statistikas pārvalde

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

Tiks veikta 2021. gadā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma jaunai redakcijai. Projekts tiks precizēts, kad Satversmes tiesa būs pieņēmusi un pasludinājusi spriedumus attiecībā uz visām pašvaldībām, kas apstrīdējušas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 7 zīmes

Līmeņu skaits
2

Līmeņu apraksts
1. līmenis – 119 administratīvās teritorijas
2. līmenis – 564 novadu teritoriālā iedalījuma vienības

Hierarhijas apraksts
Klasifikatora objektu skaits:

  • 9 republikas pilsētas
  • 110 novadi
    •  67 novadu pilsētas
    • 497 novadu pagasti

 

Nadežda Orlova

vecākais referents
Nadezda.Orlova [at] csb.gov.lv