Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
ATVK
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību kodēšanu.

Klasificēšanas objekts

Administratīvās teritorijas – republikas pilsētas, novadi;
novadu teritoriālā iedalījuma vienības – novadu pilsētas un novadu pagasti.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana sadalījumā pa administratīvajām teritorijām;
  • valsts informācijas sistēmu un reģistru uzturēšana.
Izstrādātājs

Centrālā statistikas pārvalde

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Klasifikatora jaunā versija ATVK 2021, kas atbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 03.06.2021. redakcijai, stājusies spēkā 2021. gada 1. jūlijā! 

ATVK 2021 apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumiem Nr. 379 "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora noteikumi".

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 7 zīmes
Līmeņu skaits – 2

Līmeņu apraksts
1. līmenis – 119 administratīvās teritorijas
2. līmenis – 564 novadu teritoriālā iedalījuma vienības

Hierarhijas apraksts
Klasifikatora objektu skaits:

  • 9 republikas pilsētas
  • 110 novadi
    •  67 novadu pilsētas
    • 497 novadu pagasti

 

Ieva Kurme

eksperts
Ieva.Kurme [at] csp.gov.lv