Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
ATVK 2021
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību kodēšanu.

Klasificēšanas objekts

Administratīvās teritorijas – valstspilsētu un novadu pašvaldību teritorijas,
novadu teritoriālā iedalījuma vienības – valstspilsētas, pilsētas un pagasti.

Lietošanas joma
 • statistikas datu apkopošana sadalījumā pa administratīvajām teritorijām;
 • valsts informācijas sistēmu un reģistru uzturēšana.
Izstrādātājs

Centrālā statistikas pārvalde

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Klasifikators tiks precizēts, kad Satversmes tiesa būs pieņēmusi un pasludinājusi spriedumus attiecībā uz visām pašvaldībām, kas apstrīdējušas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

Vēršam uzmanību, ka no 2022. gada 1. jūlija ir spēkā izmaņas ATVK 2021, kas paredz Ādažu, Mārupes un Ķekavas pagastu sadalīšanu 2 daļās – pilsētā un pagastā (skatīt ATVK kodu atbilstības tabulas otro lapu).

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma - hierarhiskā
Koda garums - 7 zīmes
Līmeņu skaits - 3

Līmeņu apraksts
1. līmenis (koda 1. un 2. pozīcija) –  rezervēts reģionu apzīmēšanai
2. līmenis (koda 3. un 4. pozīcija) –  43 administratīvās teritorijas

 • valstspilsētu pašvaldību teritoriju kodi ietilpst intervālā 01-19
 • novadu pašvaldību teritoriju kodi ietilpst intervālā – 20-99

3. līmenis (koda 5. un 6. pozīcija) – 582 novadu teritoriālā iedalījuma vienības

 • valstspilsētu kodi ietilpst intervālā 01-19
 • pilsētu kodi ietilpst intervālā  20-39
 • pagastu kodi ietilpst intervālā 40-99

Koda septītā pozīcija norāda, cik reizes kods ir ticis modificēts gadījumā, ja ir notikusi teritoriju sadalīšana vai apvienošana.
 

Klasifikatora objektu skaits:

 •  7 valstspilsētu pašvaldības
 • 36 novadi
  •  3 valstspilsētas
  •  71 pilsēta 
  • 511 pagasti

Ieva Kurme

eksperts
Ieva.Kurme [at] csp.gov.lv