Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
COFOG
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu valdības izdevumu sistematizēšanu un apkopošanu, kā arī valdības izdevumu salīdzināmību valstu starpā (funkciju griezumā).

Klasificēšanas objekts

Valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Lietošanas joma
  • ministrijas un citas centrālās valsts iestādes;
  • to padotībā esošās budžeta finansētas institūcijas;
  • pašvaldību budžeta finansētas institūcijas.
Izstrādātājs

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļa

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek plānota sakara ar Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED 2011) piemērošanu sociālās statistikas datu apkopošanai pa izglītības līmeņiem.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  10 nodaļas
2. līmenis –  69 grupas
3. līmenis – 109 klases

Jūlija Borisova

eksperts
Julija.Borisova [at] csp.gov.lv