Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
COICOP 2018
Ieviešanas mērķis

Mājsaimniecību individuālā patēriņa izdevumu atspoguļošana.

Klasificēšanas objekts

Individuālā galapatēriņa veids.

Lietošanas joma
  • mājsaimniecību galapatēriņa aprēķināšana nacionālo kontu vajadzībām;
  • mājsaimniecību individuālo patēriņa izdevumu veidu klasificēšana Mājsaimniecību budžetu apsekojumā;
  • patēriņa cenu indeksa aprēķinu standartizēšana un starptautisko salīdzinājumu nodrošināšana.
Izstrādātājs

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļa

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2018. gada versijas ieviešana tiks veikta katrā jomā atbilstoši apstiprinātām ieviešanas grafikam, bet ne ātrāk par atbilstošo normatīvo aktu aktualizēšanu. 

COICOP 2018 publikācija tiek otrreizēji pārskatīta. Lietotāji ir norādījuši uz vairākām kļūdām un neatbilstībām, kas ir jānovērš. Galīgajā versijā nav paredzētas strukturālas izmaiņas, bet tajā tiks veiktti labojumi un precizējumi skaidrojošajās piezīmēs. Pirms pilnīgās gala publikācijas pabeigšanas vēl tiks publicēta struktūra un paskaidrojumi.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – decimāli hierarhiskā
Koda garums – 5 zīmes
Līmeņu skaits – 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  15 nodaļas
2. līmenis –  63 grupas 
3. līmenis – 187 klases
4. līmenis – 337 apakšklases

 

Nataļja Dubkova

daļas vadītājs
Natalja.Dubkova [at] csp.gov.lv