Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
GEONOM 2021
Ieviešanas mērķis

ES dalībvalstu ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

Klasificēšanas objekts

Valstis un teritorijas.

Lietošanas joma

Valstu un teritoriju kodēšana statistikas apkopošanai.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Valstu un teritoriju nomenklatūras jaunā versija stājusies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Vienlīmeņa

Koda garums 2 zīmes

Līmeņu skaits
1

Ieva Jansone

daļas vadītāja vietnieks
Ieva.Jansone [at] csp.gov.lv