Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ICCS
Ieviešanas mērķis

Starptautiski salīdzināmas likumpārkāpumu statistikas nodrošināšana.

Klasificēšanas objekts

Noziedzīgi nodarījumi.

Lietošanas joma
  • noziedzīgo nodarījumu reģistrs; 
  • likumpārkāpumu statistikas apkopošana.
Izstrādātājs

Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs (UNODC)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

Līmeņu skaits
4

Līmeņu apraksts
1. līmenis (2 cipari) –  11 sadaļas
2. līmenis (4 cipari) –  63 nodaļas
3. līmenis (5 cipari) – 148 grupas
4. līmenis (6 cipari) –  98 kategorijas

Kalvis Okmanis

vecākais eksperts
Kalvis.Okmanis [at] csp.gov.lv