Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ICHA-HC
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par veselības aprūpes pakalpojumiem.

Klasificēšanas objekts

Veselības aprūpes pakalpojumi.

Lietošanas joma
  • sociālās statistikas un veselības aprūpes statistikas apkopošana;
  • veselības kontu sistēmas izveidošana.
Izstrādātājs

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Pieejamība
Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –   8 pozīcijas
2. līmenis – 25 pozīcijas
3. līmenis – 14 pozīcijas

Hierarhijas apraksts
Veselības aprūpes funkcionālās klasifikācijas kodu saraksts ir papildināts ar sadaļu, kas ietver arī ar veselības aprūpi netieši saistīto pakalpojumu kodus vai pakalpojumu, kuru mērķis nav cilvēka veselība, bet gan ar veselību saistītas aktivitātes, kodus (piemēram, ilgstoša sociālā aprūpe, tradicionālās vai alternatīvās medicīnas pakalpojumi, ģimenes plānošanas un konsultēšanas pakalpojumi u.c. 

Dace Krievkalne

eksperts
Dace.Krievkalne [at] csp.gov.lv