Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ICSE-93
Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu nodarbināto personu sadalījumu pa statusiem;
  • nodrošināt statistikas datu par nodarbinātības statusiem salīdzināmību ES dalībvalstīs un pārējās pasaules valstīs.
Klasificēšanas objekts

Personu nodarbinātības statusi.

Lietošanas joma
  • darba tirgus attīstības joma;
  • visas jomas, kurās norādīts dalījums pēc nodarbinātības statusa.
Izstrādātājs

Starptautiskā Darba organizācija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

20. Starptautiskā darba statistiķu konference pieņēma pārskatītu klasifikācijas versiju ICSE -18. Tās ieviešana ES Darbaspēka izlases apsekojumā tiek plānota 2025. gadā.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Vienlīmeņa

Līmeņu skaits
1

Līmeņu apraksts
1. līmenis – 6 pozīcijas

Zaiga Priede

vecākais eksperts
Zaiga.Priede [at] csp.gov.lv