Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Institucionālo sektoru klasifikācija
Klasificēšanas objekts

Visas institucionālās vienības.

Lietošanas joma

Visi institucionālie sektori.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  2 grupas
2. līmenis –  7 sektori
3. līmenis –15 apakšsektori

Sandra Kadiķe

eksperts
Sandra.Kadike [at] csp.gov.lv