Atbildīgā iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NABS 2007
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt ES zinātnes un tehnoloģijas statistikas atbilstību starptautiskajiem standartiem.

Klasificēšanas objekts

Zinātniskās programmas un pētījumi.

Lietošanas joma
  • pētniecības un attīstības statistika;
  • statistika par valsts budžeta apropriācijām vai izdevumiem pētniecībai un attīstībai;
  • statistika par cilvēkresursiem zinātnes un tehnoloģijas jomā, ietverot statistiku sadalījumā pēc dzimumiem un mobilitātes, statistiku par patentiem, statistiku par augstās tehnoloģijas rūpniecību un uz zināšanām balstītiem pakalpojumiem, kā arī citu statistiku par zinātni un tehnoloģiju.
Izstrādātājs

Eiropas Komisija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – decimāli hierarhiskā
Koda garums – 3 zīmes
Līmeņu skaits – 2

Līmeņu apraksts
1. līmenis – 14 nodaļas
2. līmenis – 12 apakšnodaļas

Guna Zariņa

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte
guna.zarina [at] izm.gov.lv

Evija Baltiņa

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte
evija.baltina [at] izm.gov.lv