Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NACE 2. red.
Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
  • valsts informācijas sistēmu uzturēšana.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Pašlaik notiek darbs pie jaunās NACE 2.1 red. versijas izveidošanas
NACE 2.1 red. izstrādes turpmākie soļi ir šādi:

  • NACE 2.1 red. struktūras projekta apstiprināšana Eiropas Statistikas sistēmas komitejas sanāksmē (2022. gada maijs);
  • NACE 2.1 red. paskaidrojošo piezīmju izstrāde un pilnveidošana (2022.gada maijs - oktobris);
  • NACE 2.1 red. paskaidrojošo piezīmju izstrādes pabeigšana (2023. gada janvāris);
  • NACE 2.1 red. kodu atbilstības tabulu izstrādes pabeigšana (2023. gada 2. ceturksnis);
  • NACE tiesību akta pieņemšana (2023. gada 4. ceturksnis).

NACE 2.1 red. versijas lietošana ir paredzēta no 01.01.2025.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma - decimāli hierarhiskā
Koda garums - 4 zīmes
Līmeņu skaits - 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  21 sadaļa
2. līmenis –  88 nodaļas
3. līmenis – 272 grupas
4. līmenis – 615 klases

 

Kontaktinformācija

Nadežda Orlova
vecākais referents
67366962
Nadezda.Orlova@csp.gov.lv

Ieva Kurme
vecākais referents
67366619
Ieva.Kurme@csp.gov.lv